Doneaza 20% din impozitul pe profit

Impozitul pe profit al oricărei companii poate avea
urmatoarea repartizare, conform Codului Fiscal:
Extras din codul fiscal Titlul 2, Cap. II, articolul 21, alineatul (4):
"CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (Legea nr. 571/2003)

CAPITOLUL II: Calculul profitului impozabil
Art. 21: Cheltuieli
(4)Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
p)cheltuielile de sponsorizare și/sau mecenat și cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, și ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 30% din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează și cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcției de localuri, al dotărilor, achizițiilor de tehnologie a informației și de documente specifice, finanțării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialiști, a burselor de specializare, a participării la congrese internaționale;
(la data 01-Jan-2010 Art. 21, alin. (4), litera P. din titlul II, capitolul II modificat de Art. I, punctul 17. din Ordonanta urgenta 109/2009)."
Companiile din România se bucură de o importantă facilitate fiscală: pot folosi 20% din impozitul pe care îl plătesc către stat pentru a sponsoriza o cauză socială în care cred.

Valoarea sponsorizării poate fi:

• 20% din impozitul pe profit sau 5‰ din cifra de afaceri (minimul dintre cele două) pentru companiile care sunt impozitate pe profit;
• 20% din impozitul pe venit pentru companiile care sunt impozitate pe venit (microîntreprinderi)